+1 امتیاز
15 بازدید
در اخبار IT توسط
پیشنهاد اولین پیشنهادم ساخت و طراحی یک هوش مصنوعی ایرانی مبتنی بر زبان فارسی که توسط ۱ شرکت ایرانی که از تمام ظرفیت های ایرانیان داخل و خارج از کشور برای ساخت ساخت آن استفاده شود این هوش اصلاح کننده خودکار واژگان و دستور زبان هر متن فارسی و استفاده اذان برای تمام ادارات وسازمانهای دولتی و حکومتی به جهت ویرایش وب سایت ها و از همه مهمتر مکاتبات و نامه نگاری ها استفاده شود به این معنی که اگر نامه ای یا ایمیل از هر اداره یا سازمان چه نامه مدیر مدرسه ای به آموزش و پرورش منطقه هر بوته چه مکاتبات دو دستگاه غذایی و چه مکاتبات دو دستگاه رضا می خوام اینها باید از فیلتر این هوش رد شده باشه و بارکد هر بوته را گرفته باشد و گرنه فاقد اعتبار خواهد بود و هر شخص حقیقی هم که مکاتبه ای با سازمان یا اداره دولتی خواهد داشت باید این نامه را در این پلتفرم نوشته و ثبت کند این برنامه در ذیل خود واژه نامهای هم قید خواهد کرد که اگر واژه سدی را جای گزین کرده است و � نظر می‌آید که معنیش را نمی دانند معنی آن را می نویسد یعنی خود به خود یک با واژه نامهای مربوط به آن حذف هم طراحی می کند تمام سایت های خبری و سایت های فروش کالا یا هر چیزی باید مجهز به این هوش ویرایشی باشد و مانند اینماد مجوز آن در پایین سایت ثبت شده باشد تا سایت رسمی و قابل تایید شود در این زمینه نباید هیچ گونه دید سیاسی و تبعیض آمیز داشته باش و به تمام سایت های خارج از ایران با هر گرایش سیاسی باید این هوش ویرایشی داده شود و ثبت آن در زیر وب سایت معنی قتل مطابقت فارسیان با فارسی معیار است نکته بعد فرهنگ به یک گروه چابک جوان واژه گزینی فنی و تکنولوژی ک نیاز دارد که با داشتن یک سری اصول و که توسط اساتید بزرگ انتقال داده شده است این واژگان ساخته شده است پرانتز کال چرا باید چه کار کرد تا سرعت این واژه کوزی از جامعه جلوتر بیفتد و یک تیم مجهز سریع ۲۰ نفره حداقل برای ثبت ویکی پدیای تمام این واژگان به همراه معنی آن آماده کار باشد که به محض تصویب واژهای و وارد کردن و آموخت آن به هوش از سویی سریعاً وارد ویکی پدیا شود با منبع سایت خود فرهنگستان زبان فارسی و سهام خود ویکی پدیا فارسی طوری باشد که همیشه اولین معرفی گوگل گوگل آن باشد و هیچ سایت فارسی دیگری اول نیاید نکته بعد چه بسیار اهمیت دارد که هر مسئول میانه که بالا باید برای داشتن صلاحیت مسئولیت مدرک فرهنگستان زبان فارسی را داشته باشد یعنی حداقل یک کلاس یک هفته ای به آنجا بیاید و توجیهات و توضیحات و آموزش ها و اهمیت این مسئله برای شام جا بیفتد و پروانه فرهنگستان فارسی را گرفته باشند تا آل مسئولیت مشروعیت پیدا کند و اگر فاقدین بودن به هیچ عنوان اون مسئولیت هشترو نیست یعنی یکی از شروط واجبه مسئولیت مدیران کل به بالاست یعنی تمام نمایندگان مجلس تمام وزرا تمام استانداران شهرداران مدیران قضایی و مدیران نیروهای و فرهنگستان موظف به تدوین این دوره می باشد به طوری که هم لحاظ راهبردی اهمیت آن ذکر شود و تمام اهمیت و آموزش هایی که باید داده شود و این چیز و شروط واجب گرفتن مسئولیت و حتماً حتماً نظارت طوری باشد که هیچگونه اهمال سهل انگاری شانه خالی کردن و �ابان پروانه‌ای گرفتن نباید راه داشته باشد باید کاملاً تور وسواس گونه ای در این زمینه حساسیت به خرج دارد تا هر مدیری حداقل این دوره یک هفته ای که شامل ۷ ساعت می شود را کرده نمره و امتحانی نیست مهم حضور در آنجا و ذکر این اهمیت است

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
با سلام و سپاس از پیشنهاد خوبتان
اما تا مسئولین امر تصمیم برای بهبود شرایط نداشته باشند، از دست کسی کاری بر نمی آید.

114 سوال

128 پاسخ

29 دیدگاه

56,688 کاربر

...