سرویس تبدیل گفتار به متن آنلاین رایگان

معرفی سرویس رایگان تبدیل گفتار به نوشتار و متن تایپ شده فارسی آنلاین

با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی علی الخصوص در زمینه کامیپوتر و تکنولوژی، نیاز انسان به صرفه جویی زمان بیش از پیش حس می شود. گاهی اوقات حتی تایپ یک صفحه متن برای استفاده از آن در مقالات، پایان نامه و یا حتی نوشتن یک پیام نسبتا بلند برای ما کسل کننده و زمانبر می باشد.

در این مواقع سرویسهایی همچون سیستم تبدیل گفتار به نوشتار میتواند راهگشای این مشکل باشد. ادامه خواندن سرویس تبدیل گفتار به متن آنلاین رایگان