سفارش تایپ


سفارش آنلاین تایپ

فونت و سایز قالب تایپ : فونت بی نازنین ، سایز 14 ، فاصله خطوط 1/5 ، هر صفحه 18 سطر ( 250 کلمه )
در حالت استاندراد زمان تحویل هر 20 صفحه تایپ یک روز می باشد.
لیست تعرفه قیمت ها به شرح زیر می باشد ( نرخ ها ممکن است بر اساس نظر کارشناس متغیر باشد )
نوع تایپ هزینه بازای هر صفحه
تایپ فارسی (کمتر از 20 صفحه) 700 تومان
تایپ فارسی (بین 21 تا 50 صفحه) 680 تومان
تایپ فارسی (50 صفحه به بالا) 650 تومان
تایپ عربی 1500 تومان
تایپ انگلیسی 1000 تومان
تایپ فرمول هر فرمول بین 200 تا 500 تومان
رسم نمودار هر نمودار بین 1000 تا 2000 تومان
تایپ جداول هر جدول بین 800 تا 2000 تومان (بسته به اندازه و پیچیدگی جداول)
تایپ فایل صوتی هر دقیقه بین 350 تا 500 تومان
جدول افزایش هزینه ها در تایپ :
موارد موثر در افزایش قیمت میزان افزایش قیمت بازای هر صفحه
تایپ دستنویس 200 تومان +
کیفیت پایین صفحات 150 تومان +
از 5 اصطلاح انگلیسی در هر صفحه بیشتر باشد 200 تومان +
سوال های تستی چهار گزینه ایی 500 تومان +
زمینه های تخصصی 150 تومان +
تحویل نیم فوری یک و نیم برابر حالت عادی
تحویل فوری دو برابر حالت عادی
*** کلیه سفارشات در روزها و ساعات کاری ( از ساعت 8 الی 18 ) مورد بررسی قرار می گیرد و در غیر این روزها و ساعات، ممکن است با تاخیر انجام شود.