سفارش ترجمه


سفارش آنلاین ترجمه

فونت و سایز غالب ترجمه : فونت بی نازنین ، سایز 14 ، فاصله خطوط 1/5 ، هر صفحه 18 سطر ( 250 کلمه )
حداقل زمان تحویل هر 2 صفحه ترجمه یک روز می باشد.
لیست تعرفه قیمت ها به شرح زیر می باشد ( نرخ ها ممکن است بر اساس نظر کارشناس متغیر باشد )
کلیه نرخ های ترجمه به همراه تایپ می باشد.
کلیه ترجمه ها توسط مترجم های عمومی و تخصصی انجام شده و از نرم افزارهای ترجمه به هیچ عنوان استفاده نمی گردد.
نوع ترجمه سطح عمومی سطح تخصصی
انگلیسی به فارسی 20 تا 30 تومان بازای هر کلمه ( میانگین بین 5000 تا 7500 تومان بازای هر صفحه کامل ) 30 تا 60 تومان بازای هر کلمه ( میانگین بین 7500 تا 15000 تومان بازای هر صفحه کامل )
فارسی به انگلیسی 45 تا 65 تومان بازای هر کلمه ( میانگین بین 11250 تا 16250 تومان بازای هر صفحه کامل ) 80 تا 120 تومان بازای هر کلمه ( میانگین بین 20000 تا 30000 تومان بازای هر صفحه کامل )
فرانسه به فارسی 80 تا 90 تومان بازای هر کلمه ( میانگین بین 20000 تا 22500 تومان بازای هر صفحه کامل ) 120 تا 130 تومان بازای هر کلمه ( میانگین بین 30000 تا 32500 تومان بازای هر صفحه کامل )
فارسی به فرانسه 112 تا 120 تومان بازای هر کلمه ( میانگین بین 28000 تا 30000 تومان بازای هر صفحه کامل ) 158 تا 170 تومان بازای هر کلمه ( میانگین بین 39500 تا 42500 تومان بازای هر صفحه کامل )

جدول افزایش هزینه ها در تایپ :
موارد موثر در افزایش قیمت میزان افزایش قیمت
تحویل نیم فوری یک و نیم برابر حالت عادی
تحویل فوری دو برابر حالت عادی
*** کلیه سفارشات در روزها و ساعات کاری ( از ساعت 8 الی 18 ) مورد بررسی قرار می گیرد و در غیر این روزها و ساعات، ممکن است با تاخیر انجام شود.