سفارش پروژه


سفارش آنلاین پروژه
پروژه های قابل ثبت در سایت :
1. ساخت پاورپوینت
2. طراحی نمودار و صفحات اکسل
3. انجام پروژه های دانشجویی
پس از ثبت پروژه مورد نیاز، توضیحات توسط کارشناسان ما مطالعه و پس از بررسی و توافق پروژه شروع به اجرا خواهد شد.
*** کلیه سفارشات در روزها و ساعات کاری ( از ساعت 8 الی 18 ) مورد بررسی قرار می گیرد و در غیر این روزها و ساعات، ممکن است با تاخیر انجام شود.